Pumpar

Pumpar

Pumpar

Inom Mark och VA arbetar man ofta med pumpar och pumpstationer för kommunal anslutning på både vatten och avlopp samt dränering- och länspumpar.

Experthjälp

Inom lätt trycksatta avlopp, förkortat LTA kan kan vi vara behjälpliga med val och rådgivning av flertalet fabrikat och lösningar. Kontakta din lokala säljare för generell rådgivning. Få mer specifik vägledning till dimensionering  av vår projektör Maria Höglund.

Kontakt

Projektledare Maria Höglund

Telefon: 08-707 58 82

E-post: maria.hoglund@dahl.se