LK SYSTEMS

Mottagarenhet ICS-RF8, NO

MOTTAGARENHET 8 ICS.2 (NO) LK SYSTEMS
Vald variant: Art.nr 2434624

MOTTAGARENHET 8 ICS.2 (NO) LK SYSTEMS

Teknisk specifikation

Art. nr.: 2434624
Modell: ICS.2 NO, RF8
Storlek: 400 x 120 x 60 mm
Spänning: 230 V
Typ: Mottagarenhet
Varumärke: LK SYSTEMS

Produktbeskrivning

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådförbundna). Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförbundna eller trådlösa. Enheten kan styra upp till 12 stycken golvkretsar via LK Ställdon 24 V (NO). Enheten har ett inbyggt 24 timmars program för ventil- och pumpmotionering. Enheten är försedd med två stycken potentialfria utgångar som vid behov används för start / stopp av pump och värmekälla. För att start / stopp av pump och värmekälla ska fungera i ett större system kan flera mottagarenheter kommunicera med varandra trådlöst. Vidare är enheten försedd med en ingång för temperatursänkning via en extern signal, till exempel via LK GSM Switch. Enheten kan kompletteras med LK Webserver ICS.2 för styrning via mobil, platta eller dator. Systemet kan också kommunicera via Modbusprotokoll RS485 för anslutning till övergripande fastighetsautomation. Från mottagarenhetens inbyggda USB-ingång kan golvvärmesystemet enkelt loggas för kontroll och felsökning. Storlek: 400 x 120 x 60 mm.
EAN Art. nr. 7331590038313

Klassificering och kvalitetsmärkning

  • Logotyp för CE
    CE

Produktvarianter

Art. nr.