En smidig lösning med många användningsområden

Rörbroar

Rörbroar är Sveriges vanligaste brotyp, det är en snabb, smidig och en ekonomisk lösning med flera användningsområden. Rörbroar finns överallt: vid vägar, järnvägar, gång- och cykelbroar, vilt- och vattenpassager samt som tunnlar gjorda för skidåkning.

Koncept - Rörbroar

En rörbro är en konstruktion vilken byggs upp av plåtar till ett rör eller valv. Plåtarna kan bockas till olika radier för att tillverka olika former på rörbron. Rörbron är en samverkanskonstruktion som tillsammans med det omkringliggande fyllnadsmaterialet får sin styrka.

Rörbroar är en av Sveriges vanligaste brotyper. En konstruktion med en spännvidd över 2,0 m räknas som en bro enligt Trafikverkets normer.

Varje rörbro är unik beroende på utseende, överfyllnadshöjd, kringfyllnadsmaterial och trafikintensitet. Därför skall broarna dimensioneras enligt gällande normer.

Användningsområden

  • Vägbroar

  • Järnvägsbroar

  • Gång- och cykelbroar

  • Broar för vattenpassager

  • Viltpassager

  • Skidtunnlar

rörbro

Möjliga konstruktioner

En rörbro kan ha i stort sett vilket utseende som helst. Följande tabell visar på de vanligaste profiler som tillverkas.

möjliga konstruktioner

Rörbroar kan tillverkas i olika korrugeringar. Den vanligaste korrugeringen heter MP200 och är 200x55 mm, vilken kan tillverkas till en spännvidd upp till ca 12 m. Vid större spännvidd krävs en större korrugering.

Plåttjocklek dimensioneras med hjälp av överfyllnadshöjd, profil, korrugeringsstorlek, omgivande material och trafikintensitet.

Tillverkning

Plåtarna korrugeras och bockas till rätt radie och längd för att bygga upp de olika profiler som kan tillverkas.

Broarna korrosionsskyddas genom varmförzinkning, vilken utförs enligt EN-ISO 1461.

För att ytterligare öka livslängden på rörbroarna målas de oftast med epoxi enligt AMA Anläggning 17.

tillverkning

Montage

Montage av rörbroar sker oftast ute på arbetsplats. Bron levereras då i plåtar vilka monteras samman med bult och mutter. Montage sker antingen i rätt broläge eller vid sidan av och lyfts sedan ned. Vid de rätta projektförutsättningarna kan bron levereras färdigmonterad.

Fördelar med rörbroar

  • Snabbt montage

  • Flexibel konstruktion

  • Litet underhåll under livstiden

  • Ekonomiskt fördelaktig

Fördelar med rörbroar
fördelar

Hjälp och vägledning

Vi inom Dahl hjälper gärna till vid projektets alla faser. Hör gärna av dig till Dahls expertgrupp inom Rörbroar, geoteknik@dahl.se, eller din lokala Dahlkontakt.